Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trang miễn trừ trách nhiệm này giải thích các điều kiện và giới hạn của Win79 về trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ và nội dung trên trang web Win79bet.online. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản miễn trừ trách nhiệm dưới đây.


Sử Dụng Thông Tin và Dịch Vụ

 Không Đảm Bảo Hoàn Hảo

Win79 cung cấp các dịch vụ và nội dung trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, hoặc hiệu quả của các thông tin và dịch vụ trên trang web này.

Rủi Ro Người Dùng

Việc sử dụng các thông tin và dịch vụ trên Win79 được thực hiện hoàn toàn theo sự tự quyết định và rủi ro của bạn. Win79 không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc vấn đề nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin và dịch vụ của chúng tôi.

Quyết Định Cá Nhân

Tất cả các quyết định liên quan đến việc tham gia cá cược, đặt cược, hoặc chơi các trò chơi trên Win79 đều thuộc về cá nhân người chơi. Chúng tôi khuyến khích người chơi cân nhắc và thực hiện các hành động một cách có trách nhiệm.


Giới Hạn Trách Nhiệm

Thiệt Hại Trực Tiếp và Gián Tiếp

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Win79 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hệ quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc mất dữ liệu, doanh thu, lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Lỗi Kỹ Thuật

Win79 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi kỹ thuật, gián đoạn hoặc sự cố nào liên quan đến kết nối internet, hệ thống máy tính, máy chủ, nhà cung cấp, thiết bị hoặc phần mềm, hoặc sự cố nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.


Nội Dung Bên Thứ Ba

Liên Kết Ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Win79 không kiểm soát, chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của các trang web đó. Việc truy cập và sử dụng các trang web của bên thứ ba là theo quyết định của bạn và chịu rủi ro của bạn.

Quảng Cáo và Khuyến Mãi

Bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mãi nào trên Win79 đều thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp bên thứ ba. Win79 không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các giao dịch phát sinh từ các quảng cáo hoặc khuyến mãi này.


Quy Định về Cược và Chơi Trò Chơi

Tuân Thủ Pháp Luật

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc tham gia cá cược và chơi trò chơi trên Win79 không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào tại địa phương của mình. Win79 không chịu trách nhiệm nếu người dùng vi phạm luật pháp tại quốc gia hoặc khu vực của mình.

Giới Hạn Tuổi Tác

Win79 chỉ cung cấp dịch vụ cho người dùng trên 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp để tham gia cá cược tại quốc gia của người dùng. Việc truy cập và sử dụng dịch vụ của người dưới độ tuổi này là vi phạm chính sách của chúng tôi.


Thay Đổi và Sửa Đổi

Thay Đổi Chính Sách

Win79 có quyền thay đổi hoặc sửa đổi trang miễn trừ trách nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web. Người dùng được khuyến khích kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật các thông tin mới.