Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giải thích cách Win79 thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập và sử dụng các dịch vụ tại Win79bet.online.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ người dùng:

Thông Tin Cá Nhân

  • Thông tin đăng ký: Tên, địa chỉ email, số điện thoại.
  • Thông tin xác thực: Số CMND/CCCD.
  • Thông tin thanh toán: Chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

Thông Tin Phi Cá Nhân

  • Thông tin kỹ thuật: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và các chi tiết kỹ thuật khác.
  • Thông tin hoạt động: Lịch sử truy cập, tương tác với các trò chơi và dịch vụ và dữ liệu nhật ký.

Cookies và Công Nghệ Theo Dõi

  • Cookies: Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích lưu lượng truy cập.
  • Công nghệ theo dõi khác: Beacons, pixel và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về tương tác của người dùng với trang web.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

Mục Đích Chi Tiết
Cung cấp dịch vụ Để xử lý giao dịch, tạo tài khoản và cung cấp dịch vụ cá cược và trò chơi.
Cải thiện dịch vụ Để nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua phân tích và nghiên cứu.
Bảo mật và chống gian lận Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề liên quan đến gian lận hoặc vi phạm bảo mật.
Tuân thủ pháp luật Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan.
Truyền thông và khuyến mãi Để gửi các thông báo, khuyến mãi và thông tin cập nhật liên quan đến dịch vụ.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng trong các trường hợp sau:

Trường Hợp Chi Tiết
Nhà cung cấp dịch vụ Chia sẻ với các đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, thanh toán, và phân tích.
Tuân thủ pháp luật Cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu có yêu cầu hợp pháp.
Bảo vệ quyền lợi Để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của Win79, người dùng, và công chúng.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật sau để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng:

  • Mã hóa SSL: Tất cả các giao dịch trên trang web đều được mã hóa bằng công nghệ SSL để bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép.
  • Quản lý quyền truy cập: Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, dựa trên nhiệm vụ và vai trò của họ.
  • Hệ thống giám sát: Chúng tôi sử dụng các hệ thống giám sát và phát hiện sớm các hoạt động bất thường để ngăn chặn gian lận và vi phạm bảo mật.

Quyền Lợi của Người Dùng

Người dùng có các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của mình:

Quyền Chi Tiết
Truy cập thông tin Người dùng có quyền yêu cầu truy cập và xem thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang lưu trữ.
Sửa đổi thông tin Người dùng có quyền yêu cầu cập nhật hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình.
Xóa bỏ thông tin Người dùng có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân, trừ khi có yêu cầu pháp lý giữ lại thông tin đó.
Phản đối xử lý Người dùng có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp cụ thể.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích đã nêu trong chính sách này, trừ khi có yêu cầu pháp lý khác.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này định kỳ. Các thay đổi sẽ được công bố trên trang web và thông báo đến người dùng thông qua email hoặc các phương thức liên lạc khác. Người dùng được khuyến khích kiểm tra lại chính sách bảo mật thường xuyên để cập nhật các thông tin mới.